Anasayfaya dön
Sosyal Medya

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

KVKK Sözleşmesi

 

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

Biz VST TOUR SEY. ORG. OTELCİLİK VE TİC. LTD. ŞTİ (“VST TOUR” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda KVKK’da, KVKK’ya bağlı yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bağlayıcı nitelikteki kararlarında ve sair mevzuatta belirtilmiş olan teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.

 

İşbu metin ile, veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve böylelikle, https://vsttour.com/ aracılığıyla erişilen, VST TOUR yönetimindeki diğer tüm internet siteleri (“İnternet Sitesi”) üzerinden gerçekleştirdiğiniz faaliyetler özelinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında siz ziyaretçilerimizi detaylıca bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

 

VST TOUR olarak, İnternet Sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla;

 

 

aracılığıyla toplamaktayız.

 

  1.  VERİLERİNİZ, VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

 

Yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ:

VERİ TİPLERİ

Kimlik Verisi

Ad-Soyad, (5.000 TL ve üzeri harcamalarınız için) T.C. kimlik numarası, Pasaport Numarası, Doğum Tarihi

İletişim Verisi

E-posta adresi, Telefon numarası, Adres bilgisi, Fatura adresi

Müşteri İşlem Verisi

İçerik aramasına ilişkin bilgi, Elektronik ticari ileti gönderimine ilişkin verilen hukuki onay, Talep ve şikayet bilgisi, Verilmiş olunan hukuki onaylar

İşlem Güvenliği Verisi

İnternet sitesi; ziyaretinize ilişkin bağlantı/giriş-çıkış tarih (log kaydı) ve saat bilgisi, IP adresi, Kullanıcı adı ve parola bilgisi

Pazarlama Verisi

Kullanılan çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler

Diğer Bilgiler

Konu başlığı, Mesaj içeriği bilgisi

 

 

Ödeme seçenekleri” içerisinden “Banka-Kredi Kartı” bölümünü tercih etmeniz halinde Müşteri işlem verisi kategorisinde değerlendirilen kart üzerindeki ad-soyad, kart numarası, kart tipi, kartın son kullanma tarihi, kartın CVV numarası bilgileriniz; veri sorumlusu olarak VST TOUR tarafından işlenmemekte olup ilgili bilgileriniz, ödeme işleminizin tamamlanması ve aramızdaki hizmet ilişkisi gereği anlaşmalı olduğumuz kuruluşlar tarafından işlenecektir.

İlgili tabloda yer alan kişisel verileriniz;

 

amaçlarıyla işlenmekte olup  KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; ilgili sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi; VST TOUR’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla VST TOUR’un meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak VST TOUR tarafından toplanmaktadır.

 

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACI

 

Kişisel verileriniz;

 

a.Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;   

 

i.Gerekli sözleşme ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek adına ortaklaşa çalıştığımız veya hizmet aldığımız alt acentelere, otellere, is ortaklarımıza ve bankaya,

 

b.İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi danışmanları ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere,

 

c.Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmi kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,

 

ç.Taleplerinizin yerine getirilmesi adına; tarafınızca yetki verilmiş vekil ve temsilcilerinize

 

KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilmektedir.

 

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 

a)     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)     Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)     Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)     KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)      (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)     İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)     Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla VST TOUR sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

Neden bizi tercih etmelisiniz?

Ön ödemesiz rezervasyon

Ödeme yapmadan yerinizi ayırtın, konaklama ücretini otelde ödeyin!

Yüzlerce konaklama tesisi

5 yıldızlı otellerden pansiyonlara kadar binlerce farklı konaklama seçeneği!

Erken rezervasyon fırsatları

Yılın 365 günü erken rezervasyon yaparak müthiş indirimlerden yararlanın!

Rezervasyon ücreti yok

Rezervasyonlarınız için Webrezervasyon sizden hiçbir ücret almaz!

Son dakika indirimleri

Bu gece için otel mi arıyorsunuz? Son dakika indirimleri ile en uygun fiyata konaklayın.

Ücretsiz İptal!

Aksilik mi çıktı? Bir çok otelde rezervasyonlarınızı ücretsiz iptal edin.

Gerçek Değerlendirmeleri

Otellerde konaklama yapmış konukların değerlendirmelerinden fikir alın.

7/24 Destek Hattı

Çağrı Merkezimiz ve online destek kanallarımız konforunuz için 7/24 hizmetinizdedir.

Sizi Arayalım
WhatsApp
Hemen
Ara